Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Bernhard Schlink
  Dịch giả: Vương Minh Thu
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 118.000 VND
  Số trang: 352
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 07-12-2018
 • Tác giả: Cecelia Ahern
  Dịch giả: Thái An
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 352
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 03-12-2018
 • Tác giả: Guy De Maupassant
  Dịch giả: Võ Điền
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 260
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 30-11-2018
 • Tác giả: Endo Shusaku
  Dịch giả: Nguyễn Văn Thực
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 116.000 VND
  Số trang: 328
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 28-11-2018
 • Tác giả: Michel Cand
  Dịch giả: Trần Trọng Vũ
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 244
  Kích thước: 14.5 x 20.5
  Ngày phát hành: 26-11-2018
 • Tác giả: Azar Nafisi
  Dịch giả: Nguyễn Thu Huyền - Dzũ Lệ Khanh
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 165.000 VND
  Số trang: 524
  Kích thước: 15.5 x 24
  Ngày phát hành: 26-11-2018
 • Tác giả: Diana Wynne Jones
  Dịch giả: Tâm Thủy
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 328
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 26-11-2018
 • Tác giả: Samuel Bjork
  Dịch giả: Hoàng Nam
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 134.000 VND
  Số trang: 400
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 24-11-2018
 • Tác giả: Hwang Jungeun
  Dịch giả: Hà Linh
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 148
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 19-11-2018
 • Tác giả: David Foenkinos
  Dịch giả: Hoàng Nhụy
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 288
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 16-11-2018
 • Tác giả: David Grossman
  Dịch giả: Trần Quốc Tân
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 284
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 31-10-2018
 • Dịch giả: Nguyễn Thị Hương Thảo
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 138.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 06-10-2018
 • Tác giả: Françoise Sagan
  Dịch giả: Ngô Hữu Long - Nguyễn Thùy Trâm
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 248
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 25-10-2018
 • Tác giả: Marcel Proust
  Dịch giả: Dương Tường
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 179.000 VND
  Số trang: 600
  Kích thước: 15.5 x 24
  Ngày phát hành: 08-10-2018
 • Tác giả: Mo Hayder
  Dịch giả: Quỳnh Lê
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 139.000 VND
  Số trang: 396
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 06-10-2018
 • Dịch giả: Thiếu Khanh
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 284
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 05-10-2018

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài