Chống sách giả

  • Nhiều năm nay, sách giả luôn là một vấn nạn khiến ngành xuất bản đau đầu. Và Nhã Nam là một trong những đơn vị luôn kiên quyết trong cuộc đấu tranh chống sách giả. Để giúp độc giả chọn đúng sách thật, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn một số điểm phân biệt khá đơn giản giữa sách thật và sách giả.
Subscribe to Chống sách giả