Frank Cottrell Boyce

Frank Cottrell Boyce là biên kịch kiêm tiểu thuyết gia người Anh, ông cũng có góp mặt trong một số bộ phim. Ngoài những kịch bản do ông viết, ông còn chuyển thể các tiểu thuyết khác lên phim. Nếu có bạc triệu (Millions) là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông, mang về cho ông Huy chương Carnegie năm 2004. Cuốn sách được chuyển thể từ kịch bản phim cùng tên do ông viết. Ông hiện sống cùng vợ và bảy người con.     

Chia sẻ: