Nguyễn Sử

Nguyễn Sử sinh năm 1986, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Phúc Kiến, Trung Quốc, hiện làm việc tại Phòng nghiên cứu Phật giáo - Viện nghiên cứu Tôn giáo. Nguyễn Sử có vốn kiến thức sâu rộng về Hán - Nôm, đồng thời say mê nghiên cứu và thực hành thư pháp. 

Sách đã xuất bản: Di sản Hán Nôm đình Chèm (viết chung), Nxb Thế giới, 2015.
 
 

Chia sẻ: