Voltaire

Francois-Marie Arouet bút danh là Voltaire là một trong những văn hào tiến bộ nhất châu Âu thế kỷ VXIII. Ông sinh ngày 21 tháng 11 năm 1694 tại Paris. Cha ông làm quản lý văn khế, sau làm công chức thuộc ngành tài chính của chính phủ phong kiến nước Pháp; mẹ ông thuộc dòng dõi quý tộc nhỏ. Cha Voltaire muốn ông làm công chức, nhưng cuộc đời cạo giấy đương thời thật không thích hợp với tính ưa tự do của Voltaire. Vì vậy, sau khi ra trường và đi làm việc ít lâu, ông lại trở về Paris theo đuổi văn chương. Từ năm 1759 tới năm 1778 khi ông qua đời, Voltaire sáng tác rất nhiều: Candide (1759) truyện; Bệnh huênh hoang (1760), thơ trào phúng chống một viện sĩ sùng đạo của Viện Hàn lâm; Luận về sự khoan dung trong tín ngưỡng (1763), tường thuật vụ án Calas và chống lại giáo hội đàn áp các tôn giáo khác; Lịch sử đế quốc Nga dưới thời Pierre đại đế (1763), một cuốn sử ca tụng những cải cách của nhà vua này; Jeannot và Colin (1764), truyện ngắn; Bình luận về Corneille (1764), tập văn phê bình; Từ điển triết học (1764); Chất phác (1767), truyện; Kinh thánh cuối cùng được giải thích (1776), tác phẩm về những điểm vô lý, hoang đường trong Kinh thánh. Ngoài ra, ông còn viết nhiều thơ, kịch, truyện, tiểu luận, tác phẩm phê bình, sử, bài bút chiến, tác phẩm triết học ngắn, dài khác

Chia sẻ: